MAG-DAN BAR
MAG-DAN SALA
MAG-DAN CATERING
MAG-DAN BAR
MAG-DAN SALA
MAG-DAN CATERING

DOBRY OBIADEK - O NAS

Mag-Dan Majewska to firma z dużym doś­wiad­cze­niem. Nasz zespół to grupa pro­fes­jona­lis­tów która spro­sta każ­demu za­mó­wie­niu oraz orga­ni­zacji każdej impre­zy. U nas zaw­sze zjesz smacz­nie i tanio. Wy­cho­dząc naprze­ciw Pań­stwa ocze­kiwa­niom jeste­śmy w stanie dos­tar­czyć każdy posi­łek pod wska­zany adres.

Dzięki wielo­let­niemu doś­wiad­czen­iu, pro­dukty ofe­ro­wane przez naszą firmę są naj­lep­szej jako­ści, świe­żoś­ci, a co naj­waż­niej­sze nie za­wie­rają kon­ser­wan­tów. Włas­ne zap­lecze, z boga­tym wy­posa­żeniem sprzę­towym, wykwa­lifi­kowa­na, spraw­dzona za­łoga są gwa­rancją wyso­kiej jako­ści na­szych pro­duk­tów, w pełni pro­fesjo­nal­nych i rzetel­nych usług.

Dbając o to, by wszel­kie pół­pro­dukty i sprzęt po­sia­dały naj­wyższą jakość ko­rzys­tamy z usług spraw­dzo­nych do­staw­ców. Ofe­rujemy komp­leks­owe usłu­gi: od przy­goto­wania pot­raw, do­wozu do klienta, za­bez­piecze­nia przy­jęcia w sprzęt gas­tro­nomicz­ny, po obsłu­gę kel­nerską.

Nazwa lokalu nawią­zuje nie tylko do dob­rego smaku na­szych pot­raw ale rów­nież do atmos­fery, jaką sta­ramy się stwo­rzyć Naszym Kli­entom. Nasz lokal odwie­dzają za­równo Ło­dzia­nie jak i osoby prze­jezdne. Dobrze czują się tu wszys­cy nasi Goś­cie ze wzglę­du na spo­kojną, miłą atmos­ferę, przy­jazną ob­sługę i ceny.

BAR - MENU

 • PONIEDZIAŁEK
 • Pomidorowa z makaronem
 • Nalesniki z\ jablkiem
 • Złota pierś z kurczaka
 • Placuszki z jabluszkiem
 • Ryz cary gulasz kotlet schabowy
 • Kotlet mielony , ziemniaki , kasza ryz , bukiet suro
 • Nalesniki z serem ,
 • Piers panierowana kluska slaska , ryz , kasza , oraz bukiet surowek
 • Surówka do wyboru: z kapusty białej, , kiszonej, pekińskiej, z marchwią i jabłkiem, z pora, żydowska
 • Buraczki kluska slaska , leniwe , golonka , karczek w sosie
 • - - -
 • WTOREK
 • Zalewajka
 • Flaki
 • Mielony wieprzowy
 • Lukulusy
 • Karczek
 • Kurczak słodko kwaśny
 • Placek z gulaszem
 • Makaron carbonare
 • Ziemniaki/Kasza/Ryż
 • Placki ziemniaczane
 • Pierożki z serem
 • Naleśniki po arabsku
 • Surówka do wyboru: z kapusty białej, czerwonej, kiszonej, pekińskiej, z marchwią i jabłkiem, z pora, żydowska
 • Buraczki zasmażane
 • ŚRODA
 • Dyniowa groszkiem ptysiowym
 • Kalafiorowa
 • kurczak slodko-kwasny z ryzem
 • Karczek w sosie
 • Pulpety w sosie koperkowym
 • Golabek ziemniaki surowka
 • Udko pieczone
 • Kluski leniwe
 • Ziemniaki/Kasza/Ryż kluska slaska .kopytka
 • Pierożki z kapusta i grzybami
 • Nalesniki z serem , placuszki z jabluszkiem
 • Surówka do wyboru: z kapusty białej, czerwonej, kiszonej, pekińskiej, z marchwią i jabłkiem, z pora, żydowska
 • Kapusta zasmażana buraczki , marchewka z groszkiem
 • - - -
 • CZWARTEK
 • Zupa krupniczek na indyku
 • Placuszki z jabluszkiem
 • Schab w potrawce z pieczarkami i ryzem
 • Gołąbki
 • Roladka scabowa
 • Zeberko w sosie Lukulus
 • Cepeliny
 • Ziemniaki/Kasza/Ryż /Kopytka
 • Leniwe z maselkiem
 • Nalesniki z szpinakiem
 • Nalesniki z serem
 • Surówka do wyboru: z kapusty białej, czerwonej, kiszonej, pekińskiej, z marchwią i jabłkiem, z pora, żydowska
 • Marchewka z groszkiem
 • PIĄTEK
 • Rosol krolewski z makaronem
 • Danie dnia ryba w panierce ziemniaki + surowka
 • Nalesniki z serem
 • leczo z pieczywem ,
 • lukulus , roladka schabowa
 • kotlet schabowy
 • filet z piersi kurczaka
 • Ziemniaki/Kasza/Ryż kluska sląska kopytka
 • Naleśniki z serem .
 • Pierożki z miesem
 • Surówka do wyboru: z kapusty białej, czerwonej, kiszonej, pekińskiej, z marchwią i jabłkiem, z pora, żydowska
 • Kapusta zasmazana , marchewka z groszkiem , buraczki
 • - - -
 • SOBOTA
 • Botwinka
 • Chłodnik
 • Fasolka po bretońsku
 • Kotlet schabowy
 • Pulpety w sosie pomidorowym
 • Papryka faszerowana
 • Leczo
 • Ziemniaki/Kasza/Ryż
 • Naleśniki po meksykańsku
 • Pierożki ze szpinakiem
 • Surówka do wyboru: z kapusty białej, czerwonej, kiszonej, pekińskiej, z marchwią i jabłkiem, z pora, żydowska
 • Kapusta z grochem
 • - - -
 • - - -

CATERING • IMPREZY

DOMOWY

Gotujemy zawsze ze świeżych, smacznych produktów.
Zadbamy o to, aby Twój wolny czas nie był poświęcany gotowaniu.
Dostarczymy smaczny ciepły posiłek we wskazane przez Państwa miejsce
(minimalne zamówienie - 5 obiadów).
Przyjdź do nas, zadzwoń, zamów jedzenie - nie zawiedziesz się!!!
Zapraszamy!

FIRMOWY

Nasza firma oferuje obsługę wszelakiego rodzaju imprez oraz spotkań firmowych,
takich jak konferencje, szkolenia, prezentacje, wykłady, bankiety.
Przyjmujemy także zamówienia na imprezy świąteczne.

IMPREZY

Dysponujemy własną salą bankietowo-szkoleniową do 60 osób.
Organizujemy imprezy typu: wesela, chrzciny, komunie, 18-urodziny, rocznice oraz inne imprezy okolicznościowe, jak również konferencje, szkolenia, wykłady.

KONTAKT

MAG-DAN Majewska Sp.J. Danuta Majewska
91-027 Łódź, ul. Limanowskiego 194/196
tel. +48 42 653-88-27, tel. kom. +48 692-351-218
e-mail: biuro@mag-dan.pl